4 بهمن 1396

 

 سعید غلامی 

مسئول واحد كنترل و نظارت شهرداري منطقه سه

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد كنترل و نظارت

*تلفن تماس: داخلی 6752

 

 نام و نام خانوادگي سمت

اکبر اطروشیکارشناس

حمزه سادات پوربررسی تخلفات شهری

مهدی اسداله زادهبررسی تخلفات شهری وعمرانی

 

امید خورشیدی 

هادي دوميركلاييبررسی تخلفات شهری

 

  

باقر براتيراننده

علي صابري فرمتصدی دفتربررسی

جواد ملكيپیگیری گزارش
پویا عبدی کارشناس
بهنام یوسفیبررسی تخلفات شهری
 مهرشاد اسلامیبررسی تخلفات شهری