4 بهمن 1396

 

عباس اسماعيلي

مسئول واحد كنترل و نظارت شهرداري منطقه سه

كارشناسي عمران

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد كنترل و نظارت

*تلفن تماس: داخلی 6752

 

 نام و نام خانوادگي سمت

جواد نورانی بررسی تخلفات عمرانی

اکبر اطروشیکارشناس

حمزه سادات پوربررسی تخلفات شهری

مهدی اسداله زادهبررسی تخلفات شهری وعمرانی

محمد جواد زاهدیمتصدی دفتر

سعید غلامیکارشناس

رحمت باباییمامور اخطار

واحد وصله چیکارشناس

هادي دوميركلاييبررسی تخلفات شهری

فرشاد فرشبافبررسی تخلفات شهری

باقر براتيراننده

علي صابري فرمتصدی دفتربررسی

جواد ملكيپیگیری گزارش
بهنام یوسفیبررسی تخلفات شهری
 مهرشاد اسلامیبررسی تخلفات شهری
محمد اسماعیل صفاجوبررسی تخلفات شهری