4 بهمن 1396

 

سید سجاد موسوی

سرپرست واحد کارگزینی شهرداری منطقه سه

 

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد کارگزینی

*تلفن تماس: داخلی 6712