4 بهمن 1396

 

 

 

 

 

نیما قلی نژاد

سرپرست واحد زیباسازی شهرداری منطقه سه

 

 

*آدرس  : ساری، بلوار کشاورز، خیابان میرجانی، واحد زیباسازی

*تلفن تماس: 3320302 011