4 بهمن 1396

 

 

 

 

 

حسین زاهدی

سرپرست واحد زیباسازی شهرداری منطقه سه

 

 

*آدرس  : ساری، بلوار کشاورز، خیابان میرجانی، واحد زيباسازي

*تلفن تماس: 3320302 011

 

 

 نام و نام خانوادگيسمت

سیدعباس موسویاجرايي

حمیدرضا نصیریاجرايي

مصطفی رزاقیاجرايي

الیاس حبیبی مقدماجرايي

مهدی اصغریاناجرايي

سيد تقي محمدياجرايي
مراد بریمانیاجرایی