19 بهمن 1398

 

 

امید رنجبر

سرپرست واحد شهرسازی شهرداری منطقه سه

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد شهر سازی

 شماره تماس:6730