4 بهمن 1396

 

سلمان گرجی

مسئول واحد سد معبر شهرداري منطقه سه

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، خیابان میرجانی، واحد سد معبر

*تلفن تماس: 33223481

 

 

 نام و نام خانوادگيسمت

رحیم فلاحامور دفتري

سجاد شعبانیاجرايي

احمد زارعاجرايي

رضامرزوقیاجرايي

توحید زارعاجرايي

احمد اصغرياجرايي

ميثم محمدپوراجرايي

هاني فلاحاجرايي

مرتضي ساجدي نيااجرايي