4 بهمن 1396

 

 

 

مسئول واحد سد معبر شهرداری منطقه سه

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، خیابان میرجانی، واحد سد معبر

*تلفن تماس: 33223481