4 بهمن 1396

سيد حسن احمدي

مسئول واحد دبيرخانه ماده صد شهرداري منطقه سه

كارشناسي ارشد جغرافيا

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، خیابان میرجانی، واحد ماده صد

*تلفن تماس: داخلي 6724-6723

 

 

 نام و نام خانوادگيسمت

یاسر ابراهیمیكاربر

حجت محسن پورثبات

مهدی غلامیامور رايانه

رضا فلاحكاربر

سید امین نورانیامور اداري

اسماعيل مهدويامور اداري

ربابه برزگر
امور اداری
نعمتیامور اداری