4 بهمن 1396

 

 سید مجید معصومی

مسئول واحد دبيرخانه ماده صد شهرداري منطقه سه

 

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد ماده صد

*تلفن تماس: داخلي 6724-6723

 

 

 نام و نام خانوادگيسمت

یاسر ابراهیمیكاربر

سید امین نورانیامور اداري

اسماعيل مهدويامور اداري

ربابه برزگر
امور اداری
 زهرا نعمتی امور اداری
سیده خیرالنسا هادیانامور اداری