25 مهر 1400

 

 

ساری؛ شهر دوستدار کودک

 

برای رسیدن به باورهای مطلوب و تطابق با زندگی جدید شهری، حصول رفاه شهروندی از سویی و سلامت شهر، سلامت شهروند از سویی دیگر نیاز به فراگیری آموزش های نوین و نهادینه شدن هنجارها از سنین کودکی می باشد.

 

بی تردید رکن اساسی در رسیدن به توسعه پایدار سرمایه های انسانی است. رشد و بالندگی و حرکت به آینده روشن از خلال قد کشیدن کودکان این شهر در بستر و کالبدی مناسب صورت خواهد پذیرفت.

 

مدیریت شهری ساری، ذیل گزاره "ساری؛ شهر دوستدار کودک" بر آن است تا موارد فوق در بطن امورات جاریه و ترسیم افق آینده شهر، لحاظ گردد.

 

شهر دوستدار کودک

شهر دوستدار کودک به شهر، جامعه یا هر گونه سیستم حکومتی اشاره دارد که از طریق شناخت نیازها و حقوق کودکان، متعهد به بهبود شرایط زندگی کودکان در قلمرو خود است. در واقع شهری است که در آن صداها، نیازها، حقوق و اولویت‌های کودکان به عنوان بخشی ضروری در طراحی، سیاست‌های عمومی، برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های شهری در نظر گرفته می‌شود.

اهداف

  • ایجاد بسترهای لازم برای بروز استعدادهای کودکان و نوجوانان
  • ارتقاء جایگاه ملی و بین­ المللی شهرها به ویژه کلانشهرها
  • توسعه و استاندارد سازی فضاهای فعالیتی کودکان
  • تشویق مشارکت کودکان در مدیریت برنامه ­ریزی طراحی شهری
  • تامین امنیت و ایمنی در شهر
  • ارتقاء سلامت جسمی و روانی کودکان
  • حمایت از سازمان ها و فعالان این حوزه
  • ارتقاء کیفی فضاهای بازی برای کودکان

چشم انداز

  • نائل شدن کشور ایران تا سال 1404 به عنوان کشوری دارای شهرهای دوستدار کودک

ماموریت

  • تلاش برای ارتقاء کیفیت زندگی کودکان و پرورش خلاقیت های آنها