3 بهمن 1396

 

خلیل محمودی

مسئول اداره درآمد شهرداری منطقه سه

کارشناسی عمران

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، اداره درآمد

*تلفن تماس:  داخلی 6720-6721-6722

 

 

 نام و نام خانوادگیسمت

شاهد مهدوی كارشناس درآمد

علی حسن پوركارشناس درآمد

امیر قاسمیكارشناس درآمد

مرتضی محمدیكارشناس درآمد

سیدجمال موسویكارشناس درآمد

سمیرا مختارپوركارشناس درآمد

ثمانه نصيريكارشناس درآمد

سید حسن حسینیكارشناس درآمد
بهاره آزادبختکارشناس درآمد