29 تیر 1400

  1- آگهی مناقصه عملیات حمل و انتقال پسماندهای سطح شهر به مرکز دفن زباله آق قلا  ...    اینجا کلیک کنید

 

2-  آگهی مناقصه اجرای فاز سوم ساختمان ابن شهر آشوب ساری  ...    اینجا کلیک کنید

 

3- آگهی مناقصه تامین رنگ برای رنگ آمیزی بلوارها, حاشیه ها, میادین و لچکی ها در سطح شهر ... اینجا کلیک کنید

 

4-آگهی مناقصه بیمه مسئولیت مدنی..... اینجا کلیک کنید

 

5-آگهی مناقصه خرید رنگ... اینجا کلیک کنید

 

6-مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح منطقه یک شهر ساری... اینجا کلیک کنید

 

7- مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح منطقه دو شهر ساری... اینجا کلیک کنید

 

8- مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح منطقه سه شهر ساری... اینجا کلیک کنید

 

9- مناقصه اجرای عملیات تکمیل پست برق و خط انتقال برق تولیدی نیروگاه زباله سوز از محل اعتبارات دولتی...  اینجا کلیک کنید

 

10- مناقصه حمل آسفالت و مصالح سنگی مورد نیاز پروژه های سطح شهر...  اینجا کلیک کنید

 

11- مناقصه عملیات کارهای باقیمانده احداث ساختمان انبار توشه ترمینال دولت ...  اینجا کلیک کنید