3 بهمن 1396

 

قدرت الله جعفری

مسئول واحد خدمات اداری شهرداری منطقه سه

کارشناسی ارشد جغرافیا شهری

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد خدمات اداری

*تلفن تماس: داخلی 6721

 

 

 نام و نام خانوادگی سمت
امیر علیزاده 

موسی خیال پرستانخدماتی

علیرضا حمیدیخدماتی

 علی اکبرمسلمیخدماتی