3 بهمن 1396

 

مهدی علیزاده

سرپرست واحد حسابداری شهرداری منطقه سه

 

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد حسابداری

*تلفن تماس: داخلی 6714