3 بهمن 1396

 

 

 امیر عباس داداشی

سرپرست واحد حفاری شهرداری منطقه سه

 

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد حفاری

*تلفن تماس: داخلی 6750

 

 

 نام و نام خانوادگی سمت

 

  

 

محسن میرزاییناظرحفاری

رسول دوست محمدی اموردفتری
  رضا فلاح