2 بهمن 1396

مصطفی سوادکوهی

مسئول واحد تاسیسات شهرداری منطقه سه

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، خیابان میرجانی، واحد تاسیسات

*تلفن تماس: 3320302 011