2 بهمن 1396

مصطفی سوادکوهی

مسئول واحد تاسیسات شهرداری منطقه سه

کارشناسی مدیریت

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، خیابان میرجانی، واحد تاسیسات

*تلفن تماس: 3320302 011

 

 نام و نام خانوادگیسمت

محمد پور مهدیاداري

 

صابرباکریاجرايي

 

 اسحاق جعفریاجرايي

 

سیدجلال حمیدیاجرايي

 

حسین راعیاجرايي

 

مرتضی رستگاراجرايي

 

عباس رهرواناجرايي

عباس شیردلاجرايي

 

حسین عالیشاهاجرايي

 

نقی محمودیاجرايي

 

خسرو مشهدی خلردیاجرايي

 

جواد میثاقیاجرايي