2 بهمن 1396

 

مرتضی رنجبر

مسئول واحد تملکات شهرداری منطقه سه

کارشناسی الهیات و فقه

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد تملکات

*تلفن تماس: داخلی 6749

 

 نام و نام خانوادگیسمت

ابوذر شریفیکارشناس

فاطمه فولادیکارشناس
 سید سجاد موسوی 

سید علی هاشمیکارشناس

برنا اندی