2 بهمن 1396

علی اکبر علیزاده

سرپرست واحد بایگانی شهرداری منطقه 

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد بایگانی 

*تلفن تماس: داخلی 6716

 

 

 نام و نام خانوادگیسمت 

 

علی اکبراحمدی اسکن - برگه شمار

 

فیروزه ایزدیاسکن

 

یاسر توهمیمسئول سیستم

 

مرضیه دمندانمسئول اسکن

 

سیدمرتضی میرنژادثبت و درج پرونده
  قاسم طغانیثبت و درج پرونده 

سید علی اکبر محمدیاسکن پرونده