19 دی 1396

کمیل شعبانی

معاونت شهرسازی شهرداری منطقه سه

کارشناسی ارشد کامپیوتر

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، معاونت شهرسازی

*تلفن تماس: 01133296580 - داخلی 6734 

 

 نام و نام خانوادگيسمت

 

احسان سامان غلاميمسئول دفتر

امید خورشیدی