12 دی 1396

مسئول بودجه و اعتبارات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

سمیرا قلی‌پور

 

 

کارشناس بودجه و اعتبارات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

سیده‌رجا شجری