19 دی 1396


علی روحی سرخکلایی

معاونت اداری و مالی شهرداری منطقه سه

 

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، معاونت اداری و مالی

*تلفن تماس: 01133232022 - داخلی 6710