9 اسفند 1396

     

مبین دهقانزاده

مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه سه

 کارشناس روابط عمومی

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، اداره روابط عمومی

*تلفن تماس: 01133293637- داخلی 6730 

 

 

 نام و نام خانوادگیمسئولیتشماره تماس     

 

 

علی اکبر رزقیامور اداری و دفتری، جمع آوری اطلاعات داخلی 6715     

 

ولی اله باقریسمعی و بصری،رسانه، خبر، فضای مجازیداخلی 6715     
مهدی مهرانفرسمعی و بصری، فضای مجازیداخلی 6715