12 دی 1396

کارکنان واحد کارت شهروندی سازمان فناوری اطلاعات و آمار شهرداری ساری

 

محمدطاهر بابایی

سیدقاسم هاشمی

محمدرضا رضایی

سیدمحمد موسوی‌جمالی

سیدعلیرضا پازواری

محمدجواد قنبرزاده

سعید سلیمانی

محمد سیاحی