12 دی 1396

مسئول کارپردازی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

جعفر نیکخو

 

 

 

کارپرداز سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

صابر نوری