12 دی 1396

کارشناسان واحد شبکه و سخت‌افزار سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

علی خناری

 

 

 

محسن کلانتری

 

 

 

 

مرجـانه  جـا مـی

 

 

 

رحیم رسولی

 

 

 

سیدیاسر بابایی‌مقدم

 

 

 

سیداحسان خرمی

 

 

 

حمزه فولادیان

 

 

 

محمدمهدی اندرز

 

 

 

 

بهروز اردبیلی

 

 

 

سیددانیال فرزادی