12 دی 1396

کارشناسان واحد شبکه و سخت‌افزار سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

   

محسن کلانتری

 

 

 

 

رحیم رسولی

 

 

 

سیدیاسر بابایی‌مقدم

 

  

 

حمزه فولادیان

 

 

 

محمدمهدی اندرز

 

 

 

بهروز اردبیلی

 

 

 

سیدسجاد ساداتی

 

 

 

سیدجعفر حمیدی

 

 

 

محسن کردان

حسن زارع

امید مومنی

سیدمحمد نبوی

عادل حیدرپور