21 آذر 1396

مسئول دفتر رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 امید عـرب

 

محمدرضا ابراهیم‌پور

 

 

 

کارشناس اداری دفتر رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

میلاد نوروزی