25 آذر 1396

رئیس اداره توسعه مدیریت و منابع سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

الیاس ملکی