25 آذر 1396

رئیس اداره توسعه مدیریت و منابع سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

پژمان نادری

 

مسئول دفتر رئیس اداره توسعه مدیریت و منابع سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

آرشام عابدی