25 اردیبهشت 1400

 

 

 

 

حسن کلانتری

معاون برنامه ریزی و هماهنگی مناطق

 

* آدرس دفتر کار: ساری، بلوار آزادی، عمارت شهرداری، معاونت برنامه ریزی و هماهنگی مناطق

* تلفن تماس: 01133516021