در جلسه شورای معاونین مطرح گردید:

تبیین سیاستهای تدوین پیش نویس بودجه سال 98 شهرداری ساری و سازمانهای تابعه در جلسه شورای معاونین شهرداری

کد خبر : 809712 آذر 1397اخبار 0
مدیریت طرح و برنامه شهرداری ساری، با اشاره به برگزاری پنجمین جلسه شورای معاونین با حضور شهردار، معاونین، شهرداران مناطق و مدیر درآمدهای عمومی و مشاورین مالی و قراردادها، اعلام داشتند در جلسه مذکور اهداف،اولویتها و سیاستهای کلی تدوین بودجه سال آتی ابلاغ گردید و هر کدام از معاونین و مسئولین مربوطه در خصوص راهکارهای لازم جهت تحقق بودجه سال جاری و نیز برنامه ها و اهداف سال آینده مواردی را مطرح و مورد بررسی قرار دادند.
تبیین سیاستهای تدوین پیش نویس بودجه سال 98 شهرداری ساری و سازمانهای تابعه در جلسه شورای معاونین شهرداری

تبیین سیاستهای تدوین پیش نویس بودجه سال 98 شهرداری ساری و سازمانهای تابعه در جلسه شورای معاونین شهرداری

مدیریت طرح و برنامه شهرداری ساری، با اشاره به برگزاری پنجمین جلسه شورای معاونین با حضور شهردار، معاونین، شهرداران مناطق و مدیر درآمدهای عمومی و مشاورین مالی و قراردادها، اعلام داشتند در جلسه مذکور اهداف،اولویتها و سیاستهای کلی تدوین بودجه سال آتی ابلاغ گردید و هر کدام از معاونین و مسئولین مربوطه در خصوص راهکارهای لازم جهت تحقق بودجه سال جاری و نیز برنامه ها و اهداف سال آینده مواردی را مطرح و مورد بررسی قرار دادند.

بهارفر با بیان اینکه حسب دستور شهردار محترم، مدیریت طرح و برنامه همانند سالهای گذشته، دبیری کمیته سیاستگذاری بودجه را به عهده دارد، افزود؛ با عنایت به ابلاغ بخشنامه بودجه سال 98 از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، این کمیته پس از معرفی نمایندگان محترم شورای اسلامی شهر، با حضور شهردار محترم ،معاونین، شهرداران مناطق و مسئولین واحدهای مربوطه تشکیل و جلسات مستمر آن برگزار خواهد گردید.

این مسئول افزود؛ در سال جاری با توجه به تشکیل واحد طرح و برنامه در شهرداری مناطق و سازمانها، جهت تدوین پیوست های بودجه ای دقیق به همراه مستنداتی شفاف این مهم توسط مسئولین طرح و برنامه در سازمانها و مناطق در حال پیگیری می باشد.

در همین راستا مدیریت طرح و برنامه در روزهای پایانی مهر ماه امسال نسبت به تشکیل جلسات کارشناسی جهت پایش برنامه و بودجه سال 97 و اخذ برنامه سازمانها و مناطق برای سال 98 اقدام نمود و تا کنون با تشکیل دو جلسه کمیته تخصصی تدوین بودجه مقرر گردید مناطق و سازمانها نسبت به تهیه پیوست بودجه ای با ذکر کلیه موارد هزینه ای اعم از مبلغ و محل هزینه اقدام نمایند و همچنین با تشکیل کمیته تخصصی درآمد در مناطق میزان تحقق درآمد هر کدام از کدهای درآمدی مشخص و برای پیش بینی میزان درآمد سال آینده نیز اقدام گردد.

در پایان ایشان با تشکر از همکاری همه معاونین و مسئولین محترم، در خصوص تهیه به موقع پیش نویس بودجه ای شفاف و قابل دفاع ابراز امیدواری نمودند.

 

اشتراک گذاری

افزودن دیدگاه




متن بالا را در زیر وارد کنید

رادیو شهروند
نقدهای شایسته
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید