به روایت تصویر

بازدید میدانی جناب آقای مهندس آقایی، معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیز داری کشور، آقای دکتر یوسف نژاد، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و معاونین و مدیران کل محترم سازمان جنگلها و مراتع به همراه آقای دکتر عبوری شهردار ساری، مهندس رشیدی معاون فنی و عمرانی و مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز از روند اجرای پروژه پارک جنگلی شهید زارع

کد خبر : 659521 تیر 1397اخبار 0
جناب آقای مهندس آقایی معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها و مراتع و آبخیز داری کشور، آقای دکتر یوسف نژاد نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و همراهان از پروژه پارک جنگلی شهید زارع بازدید کردند.
بازدید میدانی جناب آقای مهندس آقایی، معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیز داری کشور، آقای دکتر یوسف نژاد، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و معاونین و مدیران کل محترم سازمان جنگلها و مراتع به همراه آقای دکتر عبوری شهردار ساری، مهندس رشیدی معاون فنی و عمرانی و مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز از روند اجرای پروژه پارک جنگلی شهید زارع

اشتراک گذاری

افزودن دیدگاه
متن بالا را در زیر وارد کنید

رادیو شهروند
شهروند خبرنگار
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید