آگهی مناقصه عمومی

کد خبر : 632320 خرداد 1397اخبار 0
روابط عمومی سازمان: سازمان فاوا شهرداری ساری، در نظر دارد انجام امور فناوری اطلاعات مورد نياز سازمان خود را از طريق برگزاری مناقصه عمومی يک‌مرحله‌ای به پيمانكاران و شركت‌های واجدالشرايط كه دارای تأييديه صلاحيت از اداره كار، تعاون و امور اجتماعی بوده، به‌مدت يک‌سال واگذار کند.
آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

 

سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری ساری، در نظر دارد انجام امور فناوری اطلاعات مورد نیاز سازمان خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای مطابق جزئیات مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکاران و شرکت های واجد الشرایط که دارای تاییدیه صلاحیت از اداره کار، تعاون و امور اجتماعی بوده به مدت یک سال واگذار نماید.

 

۱- برآورد اولیه انجام کارمعادل: ۲۰/۵۶۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال

 

۲- تاریخ خریداری اسناد : از تاریخ نشر آگهی ۹۷/۳/۲۰ لغایت ۹۷/۳/۲۷

 

۳- تاریخ تحویل اسناد: حداکثر تا تاریخ ۹۷/۳/۳۰

 

۴- سپرده شرکت در مناقصه: %۵ مبلغ برآورد اولیه به میزان ۱/۰۲۸/۱۰۰/۰۰۰ ریال است که به شماره حساب ۱۰۰۶۲۲۷۸۵۳ سپرده نزد بانک شهر شعبه فرهنگ به نام سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری ساری به عنوان سپرده شرکت در مناقصه واریز یا معادل آن ضمانتنامه بانکی معتبر تهیه نمایند.

 

۵- شرکت کنندگان می بایست جهت شرکت در مناقصه مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت خریداری اسناد به حساب درآمد سازمان فناوری اطلاعات و آمار شهرداری در بانک شهر به شماره ۱۰۰۶۲۲۷۸۶۱ واریز نمایند.

 

۶- سازمان فناوری اطلاعات و آمار شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

 

۷- جهت خرید اسناد مناقصه همراه داشتن مهر شرکت و فیش واریزی مبلغ شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

 

تذکر مهم: جهت دریافت اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادها به دبیرخانه سازمان فناوری اطلاعات و آمار شهرداری ساری به آدرس: ساری ـ خیابان فرهنگ ـ کوی توکل ـ توکل ۵ مراجعه فرمایند. تلفن: ۳۳۲۴۵۳۵۰-۰۱۱

 

تاریخ چاپ آگهی: یکشنبه مورخ ۹۷/۳/۲۰

 

جهت دریافت اسناد مناقصه اینجا را کلیک نمایید.

اشتراک گذاری

افزودن دیدگاه
متن بالا را در زیر وارد کنید

رادیو شهروند
نقدهای شایسته
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید