آقای حمیدرضا ناصری به عنوان رئیس هیئت مدیره اتحادیه اتوبوسرانی منصوب گردید.

کد خبر : 62017 خرداد 1397خبر 0
به گزارش روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی شهرداری ساری، در صد و شصت و پنجمین جلسه هیئت مدیره، آقای حمیدرضا ناصری، عضو هیئت مدیره اتحادیه و رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز به عنوان رئیس هیئت مدیره اتحادیه اتوبوسرانی انتخاب گردید. .
آقای حمیدرضا ناصری به عنوان رئیس هیئت مدیره اتحادیه اتوبوسرانی منصوب گردید.

مدیر عامل و اعضای سازمان اتوبوسرانی شهرداری ساری برای ایشان آرزوی توفیق و موفقیت روزافزون دارند. 

اشتراک گذاری

افزودن دیدگاه
متن بالا را در زیر وارد کنید

رادیو شهروند
نقدهای شایسته
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید