طنز | ببنید :

داستان های شهرمونی / این قسمت : زباله ریز

کد خبر : 4055331 اردیبهشت 1401اخبار 0
روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری با انتشار طنز فرهنگی انیمیشن های شهرمون نسبت به فرهنگ سازی کاهش زباله و تفکیک از مبدا اقدام میکند.
داستان های شهرمونی / این قسمت : زباله ریز
روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری با انتشار طنز فرهنگی انیمیشن های شهرمون نسبت به فرهنگ سازی کاهش زباله و تفکیک از مبدا اقدام میکند.

طنز | ببنید :

داستان های شهرمونی / این قسمت : زباله ریز

 

افزودن دیدگاه
متن بالا را در زیر وارد کنید

رادیو شهروند
نقشه جامع شهر ساری
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید