برگزاری جلسه و بازدید میدانی مسئولین صنایع چوب و کاغذ مازندران

برگزاری جلسه و بازدید میدانی مسئولین صنایع چوب و کاغذ مازندران در راستای پشتیبانی و تامین نیاز های سازمان برای فضای سبز شهری

کد خبر : 3370713 بهمن 1400اخبار 0
برگزاری و بازدید میدانی از فضای سبز سطح شهر توسط مسئولین صنایع چوب و کاغذ مازندران با حضور مهندس حبیبی رئیس مرکز تولید کمپوست فراورده های بیولوژیک و مهندس قربان زاده رئیس مرکز تولیدات حوزه جنگلداری صنایع چوب و کاغذ مازندران به همراه زارع ریاست سازمان با هدف پشتیبانی و تامین نیاز های سازمان برای فضای سبز شهری صورت گرفت
برگزاری جلسه و بازدید میدانی مسئولین صنایع چوب و کاغذ مازندران در راستای پشتیبانی و تامین نیاز های سازمان برای فضای سبز شهری

برگزاری و بازدید میدانی از فضای سبز سطح شهر توسط مسئولین صنایع چوب و کاغذ مازندران با حضور مهندس حبیبی رئیس مرکز تولید کمپوست فراورده های بیولوژیک و مهندس قربان زاده رئیس مرکز تولیدات حوزه جنگلداری صنایع چوب و کاغذ مازندران به همراه زارع ریاست سازمان با هدف پشتیبانی و تامین نیاز های سازمان برای فضای سبز شهری صورت گرفت

 

گالری تصاویر

افزودن دیدگاه
متن بالا را در زیر وارد کنید

رادیو شهروند
نقشه جامع شهر ساری
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید