رئیس سازمان حمل و نقل،بار و مسافر شهرداری ساری:

رانندگان تاکسی ملزم به نصب کارت واکسیناسیون هستند.

کد خبر : 3137813 دی 1400اخبار سازمان 0
به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر، سجاد اسدی ذغالچالی،رئیس این سازمان با بیان اینکه با توجه به واریانت اُمیکرون و گذر از پیک پنجم طرح مدیریت هوشمند راه انداری شده که به همین منظور پایه این طرح بر اصل واکسیناسیون و رعایت دستورالعمل های بهداشتی و کنترل آن از طریق واحدهای مختلف مربوط به این طرح و بازرسان ما در سازمان تاکید دارد.
رانندگان تاکسی ملزم به نصب کارت واکسیناسیون هستند.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل، سجاد اسدی ذغالچالی ریٔیس این سازمان با بیان اینکه با توجه به واریانت اُمیکرون و گذر از پیک پنجم طرح مدیریت هوشمند راه انداری شده که به همین منظور پایه این طرح بر اصل واکسیناسیون و رعایت دستورالعمل های بهداشتی و کنترل آن از طریق واحدهای مختلف مربوط به این طرح و بازرسان ما در سازمان تاکید دارد.

وی ‌گفت: کنترل طرح هوشمند، توسط واحدهای مربوط اجرایی می شود که در این طرح مسایٔل مختلف مانند تزریق واکسن و رعایت دستورالعمل ها مورد توجه قرار گرفته و تاکید زیادی بر رعایت نکات بهداشتی دارد.

سجاد اسدی بیان کرد: ارایٔه خدمت به خدمت گیرنده فقط با توجه به واکسیناسیون و بیمار نبودن صورت می گیرد و غیر از این باشد،نباید خدمتی ارایٔه شود.

ریٔیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر خطاب به رانندگان تاکسی گفت: تمام راننده ها باید کارت واکسن را در معرض دید مسافر قرار دهند.

افزودن دیدگاه
متن بالا را در زیر وارد کنید

رادیو شهروند
نقدهای شایسته
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید