با حکم جواد طالبی شهردار ساری :

عباس اسماعیلی آزادگله سرپرست سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری ساری شد.

کد خبر : 3103511 آذر 1400اخبار 0
با حکم جواد طالبی شهردار ساری : عباس اسماعیلی آزادگله سرپرست سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری ساری شد.
عباس اسماعیلی آزادگله سرپرست سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری ساری شد.

با حکم جواد طالبی شهردار ساری : عباس اسماعیلی آزادگله سرپرست سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری ساری شد.

گالری تصاویر

افزودن دیدگاه
متن بالا را در زیر وارد کنید

رادیو شهروند
نقدهای شایسته
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید