گزارش تصویری:

ساماندهی تابلو علائم راهنمایی و رانندگی در خیابان قارن، بلوارداراب و خیابان فردوسی

کد خبر : 310327 آذر 1400اخبار 0
ساماندهی تابلو علائم راهنمایی و رانندگی در خیابان قارن، بلوارداراب و خیابان فردوسی توسط پرسنل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری ساری.
ساماندهی تابلو علائم راهنمایی و رانندگی در خیابان قارن، بلوارداراب و خیابان فردوسی

 

ساماندهی تابلو علائم راهنمایی و رانندگی در خیابان قارن، بلوارداراب و خیابان فردوسی  توسط پرسنل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری ساری.

افزودن دیدگاه
متن بالا را در زیر وارد کنید

رادیو شهروند
نقدهای شایسته
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید