عصر امروز برگزار گردید:

برگزاری شانزدهمین جلسه کمیته درآمدی شهرداری منطقه دو

کد خبر : 310069 آذر 1400اخبار 0
با محوریت ، وصول مطالبات ، بررسی و ارزیابی عوامل موثر در ارتقا سطح درآمد منطقه و راهکارهای اصولی و کارآمد در کسب درآمد پایدار برگزار گردید.
برگزاری شانزدهمین جلسه کمیته درآمدی شهرداری منطقه دو

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ساری ؛ ظهر امروز مورخ ۹ آذر ماه ، شانزدهمین جلسه کمیته درآمدی شهرداری منطقه دو، به میزبانی سروری شهردار ، خواجه وندی معاونت اداری و مالی ، عمو زاد مسئول حراست و مسئولین حوزه های مالی و درآمدی در دفتر شهردار برگزار شد.


این جلسه با محوریت وصول مطالبات ، بررسی و ارزیابی عوامل موثر در ارتقا سطح درآمد منطقه و به ویژه راهکارهای اصولی و کارآمد در کسب درآمد پایدار برگزار گردید.


شایان ذکر است : کسب و وصول درآمد به ویژه درآمد پایدار در شهرداری منطقه از اهداف بلند مدت حوزه مالی می باشد ، و با توجه به این موضوع که افزایش سطح درآمد شهرداری، امکان ارائه خدمات مطلوب به شهروندان را میسر می سازد ، لذا جلسات کمیته درآمدی به صورت مستمر در شهرداری منطقه برگزار می گردد تا بتوان بدین طریق به هدف نهایی شهرداری منطقه که همان کسب رضایتمندی همه شهروندان می باشد ، دست یافت.

گالری تصاویر

برچسب ها شهرداری منطقه 2

افزودن دیدگاه
متن بالا را در زیر وارد کنید

رادیو شهروند
نقدهای شایسته
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید