رئيس كميسيون بودجه و حقوقي شوراي شهر ساري الزامات تدوين بودجه 97 شهرداري را تشريح كرد ؛

سعيد نجاريان: افزايش رفاه و ايمني شهروندان، اولويت بودجه سال 97 شهرداري ساری است

کد خبر : 258016 دی 1396اخبار 0
رئيس كميسيون بودجه و حقوقي شوراي اسلامي شهر ساري با اشاره به تعدد و تنوع مأموريت هاي نهاد مديريت شهري كه مي بايست در شرايط مالي و اعتباري خودگردان به انجام برسد، تاكيد كرد: در اين نهاد بحث بودجه و سياست هاي مترتب بر آن بي شك از مهمترين موضوعات محسوب مي شود كه توسعه شهري بر آن استوار است و لذا دقت و حساسيت خاصي را مي طلبد.
سعيد نجاريان: افزايش رفاه و ايمني شهروندان، اولويت بودجه سال 97 شهرداري ساری است

 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهری ساری، سعيد نجاريان خاطر نشان كرد: با عنايت به مسائل و محدوديت هايي كه در ارتباط با تخصيص اعتبارات ملي و دولتي وجود دارد ، رعايت برخي الزامات در تدوين بودجه شهرداري ها ضروري به نظر مي رسد و آنچه مسلم است سياست هاي كلان وزارت كشور در مورد بودجه ريزي شهرداري ها و نيز اولويت ها ي شهري مشمول اين الزامات خواهد بود.

وي يكي از مهم ترين الزامات تدوين بودجه شهرداري را اولويت دادن به سياست هاي كلي دستورالعمل بودجه سال 97 شهرداري ها صادره از وزارت كشور عنوان كرد و افزود: اين سياست ها ، شماري از مسائل مهم و اولويت دار شهر را در بر مي گيرد كه در شرايط فوق العاده نيز روند توسعه شهري را تداوم خواهد بخشيد.

رئيس كميسيون بودجه و حقوقي شوراي شهر ساري ادامه داد: از جمله موضوعاتي كه در اين دستور العمل مورد اشاره قرار گرفته بحث پسماند است چرا كه مديريت اصولي پسماند از دغدغه هاي اصلي شهروندان و مديران شهري به شمار مي آيد و با توجه به مشكلات و هزينه هايي كه معضل زباله به شهر تحميل مي كند، ساماندهي آن جزو اولويت هاست.

وي به تفكيك زباله از مبداء به عنوان يكي از راهبردهاي مديريت بهينه پسماندها اشاره كرد و گفت: توجه به اين طرح از الزامات تدوين بودجه سال آتي شهرداري مي باشد.

نجاريان گفت: توجه به موضوع مهم حمل و نقل و ترافيك از ديگر الزامات تدوين بودجه 97 شهرداري است كه مشخصاً بر توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي به منظور افزايش رفاه شهروندان و جلوگيري از عوارض منفي ترافيك وسائط نقليه  از جمله آلودگي هاي زيست محيطي متمركز مي باشد .

وي يادآور شد : توجه به ساز و كارهاي ايجاد درآمد پايدار براي شهرداري خصوصاً دادن اعتبار به پروژه هايي كه قابليت ايجاد چنين درآمدي را دارند ، جذب سرمايه گذار و تعريف پروژه هاي مشاركتي براي شهرداري و اتمام پروژه هاي نيمه تمام سطح شهر بر اساس اولويت ها از ديگر الزامات تدوين بودجه سال آينده شهرداري است .

رئيس كميسيون بودجه و حقوقي شوراي شهر مركز استان اظهار داشت : يكي ديگر از ضرورت هاي تدوين بودجه كارآمد براي شهرداري، يافتن ساز و كار هاي مناسب جهت عدم افزايش بودجه جاري يا افزايش اعتبارات عمراني نسبت به بودجه جاري است.

وي اجراي طرح تفصيلي بر اساس اولويت هاي كارشناسي شده، افزايش بودجه فرهنگي – اجتماعي – ورزشي و سازماندهي سازمان هاي تابعه شهرداري را به عنوان ديگر الزامات تدوين بودجه 97 شهرداري برشمرد و تصريح كرد: البته  اجراي طرح تفصيلي در چند سال اخير جزو اولويت هاي مديريت شهري ساري بود كه همچنان مي بايست در كانون توجه باشد.

نجاريان در خصوص تقويت سازمان هاي تابعه شهرداري توضيح داد : راهبرد مهم ساماندهي اين سازمان ها ، تعريف درآمد پايدار براي آنهاست چون  امروز سازمان هاي زيرمجموعه شهرداري به لحاظ بودجه اكثرا وابسته به شهرداري مي باشند در حاليكه بايد خودكفا شوند .

وي به زلزله هاي اخير در مناطقي از كشور و خسارت هاي جاني و مالي و گرفتاري هاي عديده ي ناشي از آن اشاره كرد و گفت: اين تجارب تلخ ايجاب مي كند كه بحث ارتقاء ايمني و راهكارهاي سلامت شهروندان را در حيطه ماموريت هاي مديريت شهري جدي بگيريم .

نجاريان افزود : بنابراين از جمله الزامات تدوين بودجه سال 97 شهرداري كه اين مقصود را تامين مي كند ، ساماندهي و بازسازي بافت هاي فرسوده با حفظ معماري بومي و استفاده از ظرفيت آن براي اسكان شهروندان ، ايمن سازي و مقاوم سازي بناها و تقويت نظارت بر ساخت و سازها در سطح شهر و ايجاد سوله هاي مديريت بحران در نقاط حساس و برخوردار از تراكم بالاي جمعيتي مي باشد .

وي اضافه كرد : اين سوله ها كه در شهرهاي بزرگ وجود دارد ، در شرايط عادي به عنوان فضاي فرهنگي – اجتماعي و ورزشي و در شرايط بحران به عنوان سوله مديريت بحران قابل استفاده خواهد بود .

اشتراک گذاری

افزودن دیدگاه
متن بالا را در زیر وارد کنید

رادیو شهروند
شهروند خبرنگار
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید