جمع آوری زباله های تفکیکی از سوی اداره تفکیک تنظیف سازمان مدیریت پسماند از کلبه های تفکیک شهر

کد خبر : 2139329 بهمن 1399گزارش تصویری 0
جمع آوری زباله های تفکیکی از سوی اداره تفکیک تنظیف سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری از کلبه های تفکیک سطح شهر.
 جمع آوری زباله های تفکیکی از سوی اداره تفکیک تنظیف سازمان مدیریت پسماند از کلبه های تفکیک شهر


جمع آوری زباله های تفکیکی از سوی اداره تفکیک تنظیف سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری از کلبه های تفکیک سطح شهر.

                  

 

 

افزودن دیدگاه
متن بالا را در زیر وارد کنید

رادیو شهروند
نقدهای شایسته
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید