اشیا گمشده

کد خبر : 1577423 بهمن 1398اشیاء گم شده 0
لیست اشیای گمشده ای که تا تاریخ 98/11/23 به واحد اشیا گمشده سازمان رسیده است:
اشیا گمشده

کارت ملی:                                                          شناسنامه: 

موسی قنبریان آقمشهدی                                          علیرضا اسمعیلی

رعنا طاهری                                                        رقیه سلیمان نژاد

عطا مرتضی پور                                                  فرهاد اسدی ورکی

سحر زارع شلمکی                                                فرشته خورشیدی پاجی

حسن بابایی                                                          پوریا رودپشتی

عبدالرضا حیدری                                                   بنیامین کریمی

طاهره سعیدی                                                       سید محمد حسینی ارزفونی+گواهینامه

بهاره عباسی پی                                                    داوود اسکندری نسب+گواهینامه

شهربانو عباس پناه

محبوبه قاسم زاده بادله

حمید ستاری

رقیه سلیمان نژاد

ابوالفضل صفابخش

جمشید شکری

صدیقه هدایتی

مجتبی نوری

سید مجتبی طاهری ششکی

افزودن دیدگاه
متن بالا را در زیر وارد کنید

رادیو شهروند
نقشه جامع شهر ساری
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید