در نمازخانه شهرداري مركز استان برگزار شد

مراسم عزاداري ايام فاطميه و گراميداشت سردار شهید سلیمانی

کد خبر : 1549624 دی 1398اخبار 0
مراسم عزاداري ايام فاطميه و گراميداشت سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در نمازخانه شهرداري مركز استان برگزار شد
مراسم عزاداري ايام فاطميه و گراميداشت سردار شهید سلیمانی