بررسی مشکلات پارکبانان:

نشست دکتر گوران رئیس سازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل شهرداری ساری با رئیس پلیس راهور مرکز استان و رئیس پلیس پیشگیری درخصوص بررسی مشکلات پارکبانان.

کد خبر : 1381420 تیر 1398اخبار 0
نشست دکتر گوران رئیس سازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل شهرداری ساری با رئیس پلیس راهور مرکز استان و رئیس پلیس پیشگیری درخصوص بررسی مشکلات پارکبانان.
نشست دکتر گوران رئیس سازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل شهرداری ساری با رئیس پلیس راهور مرکز استان و رئیس پلیس پیشگیری درخصوص بررسی مشکلات پارکبانان.

نشست دکتر گوران رئیس سازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل شهرداری ساری با رئیس پلیس راهور مرکز استان و رئیس پلیس پیشگیری درخصوص بررسی مشکلات پارکبانان.

اشتراک گذاری

افزودن دیدگاه
متن بالا را در زیر وارد کنید

رادیو شهروند
نقدهای شایسته
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید