ما را نگاه می کند آنکه خلق کرد

ما را نگاه می کند آنکه خلق کرد

کد خبر : 137149 تیر 1398ف مثل فرهنگ سازی 0
چگونه است که به راحتی در نگاه خدا تخلف می کنیم ، در نگاه خدا هستیم و خلاف عمل میکنیم ، تخلف تخلف است چه به هنگام رانندگی چه به هنگامه های دیگر و باید در نگاه خدا گونه ای جلوه کنیم که متخلف نباشیم و موجب آزار فرد یا گروهی نگردیم.
ما را نگاه می کند آنکه خلق کرد

 

ما را نگاه می کند آنکه خلق کرد
چنانچه پیش تر گفته شد مدیریت محترم روابط عمومی سازمان مدیریت و مهندسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری ساری در اقدامی خلاقانه از زاویه احادیث و روایاتی چند ، به رانندگی و ترافیک نظر افکنده که بیدار باشی بس گهر بار است
روابط عمومی فوق ضمن کار مبتکرانه اش در یک مورد به حدیثی از امام جواد (ع) اشاره و به نقل از آن حضرت آورده است:« بدان که تو لحظه ای از نگاه خدا خارج نیستی پس ببین چگونه عمل میکنی و چگونه هستی؟».خدا را شکر اتومبیل های ما اگر خیلی چیزها ندارند و استاندارد نیستند اما تا بخواهیم آینه دارند ، از آینه بغل و جلو بگبر تا آینه هایی که تزئینی هستند و به عنوان تزئین در اتومبیل نصب می کنیم ، از سویی دیگر اگر عادت نداریم به خیلی از چیزها نگاه کنیم به نگاه انداختن در آینه عادتی داریم بس دیر پا ، پس حالا این آینه ها را معکوس فرض کنیم و این باور را در خود بارور سازیم که آینه ها ما را نگاه می کنند آن وقت چه حالی به ما دست میدهد؟ جز این است که می کوشیم خود را گونه ای آراسته سازیم که در نگاه آینه های همیشه و همه جا همراه ، نیکو و زیبا جلوه کنیم؟بیائیم این باور را داشته باشیم که وقتی باعث ترافیک میشویم ، وقتی از چراغ قرمز عبور میکنیم ، وقتی مسیر یک طرفه را غیر قانونی میگذریم ، و و و نگاه خدا جای مامور راهنمایی و رانندگی است آیا حاضریم وقتی ماموری ما را نگاه می کند تخلف کنیم ؟ اما چگونه است که به راحتی در نگاه خدا تخلف می کنیم ، در نگاه خدا هستیم و خلاف عمل میکنیم ، تخلف تخلف است چه به هنگام رانندگی چه به هنگامه های دیگر و باید در نگاه خدا گونه ای جلوه کنیم که متخلف نباشیم و موجب آزار فرد یا گروهی نگردیم.
سخن کوتاه یادمان باشد « لحظه ای از نگاه خدا خارج نیستیم» حتی هنگام رانندگی ...
جعفر سهرابی
نویسنده و روزنامه نگار

افزودن دیدگاه
متن بالا را در زیر وارد کنید

رادیو شهروند
نقشه جامع شهر ساری
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید