10 دی 1398

کارشناسان سخت‌افزار سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

محسن کردان «کارشناس سخت‌افزار»

 

 

رحیم رسولی «کارشناس فنی»

 

 

سیدیاسر بابایی‌مقدم «کارشناس فنی»

 

 

محمدمهدی اندرز «کارشناس فنی»

 

 

سیدسجاد ساداتی «کارشناس فنی»

 

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید