23 مهر 1398

 

 

 

 

 

 

مسعود قربانی 

معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه سه

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، خیابان میرجانی، اداره خدمات شهری

*تلفن تماس: 01133223481

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید