21 آذر 1396

اعضای شورای سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

محمدحسین قبادی ـ رئیس

 

محمد رضایی‌فرح‌آبادی ـ عضو

 

سید حمید محمدی تاکامی ـ عضو

 

علی فرخی ـ عضو

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید