21 آذر 1396

اعضای شورای سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

جواد طالبی ـ رئیس

 

کیا علیزاده ـ عضو

 

مصطفی محسنی ـ عضو

 

یاسین اسپهبدی ـ عضو

 

مریم فرمانبر ـ عضو

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید