21 آذر 1396

اعضای شورای سازمان فناوری اطلاعات و آمار شهرداری ساری

 

1. مهدی عبوری     رئیس

 

2. سیدمصطفی طاهری    نایب‌رئیس

 

3. یدالله طهماسبی     عضو

 

4. سیدجمال باقری     عضو

 

5. حسن حسینیان     عضو

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید