21 آذر 1396

اعضای شورای سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

۱. عبدالحمید فرزانه ـ رئیس

 

۲. سیدمصطفی طاهری ـ نایب‌رئیس

 

۳. اسفندیار عشوری ـ ناظر شورای اسلامی شهر

 

۴. مصطفی محسنی ـ عضو

 

۵. یاسین اسپهبدی ـ عضو

 

۶ مریم فرمانبر ـ عضو

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید