16 تیر 1398

 

شروع هفدمین دوره آموزش سطح مقدماتی آتش نشان داوطلب ساعت 10 صبح روز شنبه 1398/04/22 در سازمان آتش نشانی ساری

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید