10 آذر 1397

 

 

کاریکاتور


 

 میتوان از زباله ها تولید انرژی کرد.

زباله طلای کثیف

 

 

 


 

 

 

زباله ها سرمایه اند، آنها را براحتی دور نریزیم.

 

 


 

 

تفکیک را به کودکانمان یاد دهیم.

 

 


 

 

تفکیک کاغذ = بازگشت سرمایه

 


 


 

 

در حفظ زیبایی و پاکی شهرمان همه باید کوشا باشیم.

 

 


 

 

با مدیریت صحیح پسماند، طراوت را به طبیعت باز گردانیم.

 

 


 

 

بیایید با رعایت ساعت جمع آوری زباله،در حفظ نظافت شهرمان سهیم باشیم.

 

 

 

 


 

 

بازیافت کاغذ ناجی جان درختان است.

 

 

 


 

 

زباله تیر خلاص درختان است.

 

 


 

 

کمر زباله را خم کن ، تا کمر پاکبان خم نشود.

 

 

 


 

 

آلودگی محیط زیست ، یعنی توقف تدریجی زندگی

 

 


 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید