7 آذر 1397

لیست مقالات فارسی

 

1. بررسی جلب مشارکت عمومی برای فرآیند تفکیک از مبدأ پسماند (مطالعه موردی: منطقه 4 شهر تهران)

نکات برجسته مقاله

  • در این مقاله بررسی جلب مشارکت عمومی برای فرآیند تفکیک از مبدأ پسماند در منطقه 4 شهر تهران مورد‏توجه قرار گرفته شده است.
  • تعداد مجموعا 400 پرسشنامه بر اساس نتایج مطالعات دیگر، جمعیت تقریبی جامعه مورد مطالعه و استفاده از روش کوکران بدست آمد.
  • نتایج نشان می‏دهد که میزان سطح بهداشت محیط، آگاهی مردم از فرآیند تفکیک از مبدأ در سطح متوسط‎، روند فرآیند و قوانین مرتبط با آن در سطح پایینی قرار دارد. همچنین ایجاد یک سیستم تعرفه‏ای که بر اساس آن تولید پسماند مخلوط برای آنها با صرف هزینه/جریمه همراه بوده و در مقابل تولید پسماند تفکیک شده بدون هزینه و حتی در برگیرنده جایزه برای آنها باشد.

لینک دانلود:

http://yon.ir/HG6wi


 

 

 

2. ارزیابی نقش مشارکت مردمی در مدیریت پسماند شهری با محوریت تفکیک از مبدأ (مطالعه موردی: شهر رشت منطقه 5)

نکات برجسته مقاله

  • اطلاعات تحقیق با استفاده از 384 پرسشنامه گردآوری و برای تجزیه‏و‏تحلیل داده‏ها از ضریب همبستگی و آ‏زمون رگرسیون خطی استفاده شده است.
  • متغیرهای مستقل شامل سن، جنس، محل سکونت و غیره و متغیرهای وابسته سنجش میزان مشارکت مردم در تولید وذخیره‏سازی پسماندهای شهری است.

 

لینک دانلود:

http://yon.ir/4gaaG


 

 

3. پسماند و بررسی اثرات آن بر محیط زیست

نکات برجسته مقاله

  • زباله به مجموعه مواد ناشی از فعالیت های انسان و حیوان که معمولاً جامد بوده و به صورت ناخواسته و یا غیر قابل استفاده دور ریخته میشوند اطلاق می گردد. این تعریف به صورت کلی در برگیرنده همه منابع، انواع طبقه بندی ها، ترکیب و خصوصیات مواد زاید بوده و به سه دسته کلی زباله های شهری، زباله های صنعتی و زباله های خطرناک تقسیم می گردند. پسماند ها معمولاً در طبیعت به دو صورت وجود دارند، پسماندهای تر و پسماند های خشک، زباله ها به پنج گروه تقسیم می شوند که عبارتند از: پسماندهای عادی، پسماندهای پزشکی، پسماندهای ویژه، پسماندهای کشاورزی، پسماندهای صنعتی. وجود ترکیبات مختلف در زباله های شهری و پسمانده های غذایی و عواملی مانند رطوبت و حرارت، محیط مناسبی را برای رشد، تکثیر انواع و اقسام باکتری ها، ویروس ها، انگل ها و تک سلولی های بیماری زا و برخی حشرات به خصوص مگس ها وجوندگان موذی به خصوص موش ها به وجود می آورد که تأثیر بسزایی بر سلامتی انسان دارد. روش های زیادی برای دفع زباله ها وجود دارد که از جمله آنها دفن کردن‌، سوزاندن و ... می باشد‌. که در این مقاله به بررسی انواع پسماند و اثرات زیان بار آن برموجودات زنده و محیط زیست و می پردازیم.
  •  

لینک دانلود:

http://yon.ir/7qSEB

 


 

 

 

4. تأثیر زباله های شهری بر محیط زیست و راه هایی برای کاهش تأثیرات آن

نکات برجسته مقاله

نگرانی ناشی از افزایش سریع جمعیت منجر به نگرانی عمده ای جهت ایجاد امنیت انرژی و مدیریت مواد زاید جامد تولیدی شده است. رفاه طلبی نقش به سزایی در افزایش تولید زباله دارد و باید به نحوی مدیریت شود. روش های متعددی از جمله بیوگاز، دفن و سوزاندن وجود دارد. بهترین مدیریت تبدیل مشکلات به فرصت ها است و از بین روش های موجود بهترین حالت بیوگاز و در قدم بعدی دفن بهداشتی و استحصال بیوگاز آن است زیرا علاوه بر دفع بهداشتی باعث تولید گاز و برق تجدیدپذیر و پسماند آن کود عاری از انگل و تخم علف های هرز است. در بین تجدیدپذیرها انرژی زیست توده بیشترین سهم را در تأمین انرژی دارد و پس از نفت، زغال سنگ و گاز طبیعی چهارمین منبع بزرگ انرژی در جهان به شمار می آید. دفن زباله به غیر از زباله های جامد شهری یکی از ارزان ترین روش ها در سراسر جهان است. گاز متان تولیدی از پسماندهای غذایی 21 تا 23 برابر نسبت به CO2 در پتانسیل گرمایش جهانی تأثیر دارد و اگر وارد جو شود خسارات جبران ناپذیری وارد می کند.عمده ترین مشکل زباله سوزها آلاینده های گوناگونی است که به مقدار بسیار زیادی وارد جو می شود و از دیگر سو در خاکستر باقیمانده احتمال حضور فلزات سنگین وجود دارد. بهترین روش برای دفع زباله های بیمارستانی سوزاندن در کوره های مخصوص زباله سوزی است.

لینک دانلود:

http://yon.ir/2IgAR

  

 

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید