7 مرداد 1397

 

سهیل آقاگلی

 مسئول پیگیری دفتر شهردار شهرداری منطقه سه

کارشناسی ارشد عمران

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، دفتر شهردار

*تلفن تماس: 01133412000- داخلی 6702 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید