8 خرداد 1397

اطلاع رسانی رویدادهای علمی و پژوهشی :

مدیریت طرح و برنامه در راستای رسالت ذاتی این واحد در ترویج پژوهش های مرتبط با حوزه مدیریت شهری به منظور ارتقا بینش و نگرش پژوهش محور اقدامات اجرایی و جهت بهره مندی علاقمندان اقدام به اطلاع رسانی رخدادهای علمی و پژوهشی مرتبط با شهرداری و مدیریت شهری نموده است.

 

لذا در این بخش تلاش می گردد تا اطلاعات کلیه همایش ها،کنفرانس ها،سمینارها و کارگاه های مرتبط با حوزه مدیریت شهری و شهرداری بصورت کامل و مستمر و به فراخور زمان برگزاری آن، به اطلاع علاقمندان رسانیده شود.

شایان ذکر است،این اقدام صرفا جهت ارتقا اطلاعات شخصی افراد بوده و هیچگونه حقوق بهره برداری اداری برای پرسنل محترم مجموعه را شامل نخواهد شد.

 

عناوین کنفرانس ها/همایش ها و ...

کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران، معماری و شهرسازی

اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست محیطی

فراخوان مقاله براي همايش ملي هفتاد سال برنامه ريزي توسعه در ايران

اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها

کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن21

اولین همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست

اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات

سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران، معماری و صنعت ساختمان ایران

نهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید