15 فروردین 1397

 

 

واحد طرح و برنامه شهرداری منطقه سه

 

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد طرح و برنامه

*تلفن تماس: 01133235747- داخلی 6708

 

 

   
   

 

  
   
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید