15 فروردین 1397

سرپرست واحد آمار و اطلاعات شهرداری منطقه سه

 

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد آمار و اطلاعات

*تلفن تماس: 01133235747- داخلی 6708

 

 

 نام و نام خانوادگیسمت

ابراهیم علویكارشناس

رقیه محمدیكارشناس

الهام زارعكارشناس
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید