15 فروردین 1397

 

سید مصطفی عمادی 

مسئول واحد آمار و اطلاعات شهرداری منطقه سه

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد آمار و اطلاعات

*تلفن تماس: 01133235747- داخلی 6708

 

 

 نام و نام خانوادگیسمت

ابراهیم علویكارشناس

 

سبحان خوش اندامكارشناس

رقیه محمدیكارشناس
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید