15 فروردین 1397

مبین دهقانزاده

سرپرست واحد طرح و برنامه شهرداری منطقه سه

کارشناس روابط عمومی

 

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد طرح و برنامه

*تلفن تماس: 01133235747- داخلی 6708

 

 

 نام و نام خانوادگیسمت

ابراهیم علویكارشناس

رقیه محمدیكارشناس
الهام زارعكارشناس
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید